Ηπατολογικά ΙατρείαH διάγνωση της Ηπατίτιδας C γίνεται εύκολα, γρήγορα και ανώδυνα µε εξέταση αίµατος για την ανίχνευση αντισωµάτων του ιού.

Μπορείς να κάνεις την εξέταση για Ηπατίτιδα C, µέσω του ασφαλιστικού σου φορέα, σε σχεδόν όλα τα µικροβιολογικά εργαστήρια, στα συµβεβληµένα ιατρεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή στα µικροβιολογικά εργαστήρια των δηµόσιων νοσοκοµείων. Περισσότερες πληροφορίες µπορείς να λάβεις στο πλησιέστερο στην περιοχή σου δηµόσιο Ηπατολογικό Ιατρείο.

∆ες παρακάτω τα Ηπατολογικά Ιατρεία των δηµόσιων νοσοκοµείων που λειτουργούν χωρίς ραντεβού σε ολόκληρη τη χώρα:

ΑΘΗΝΑ / ΠΕΙΡΑΙΑΣ


 1. Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»,
  Αγ. Θωµά 17, 11527, Αθήνα – Τηλ: 213 2060800

  • 1) Πανεπιστηµιακή Γαστρεντερολογική Κλινική
   Εξωτερικό Ιατρείο της Ηπατίτιδας C: Σεβαστουπόλεως 16, 5ος όροφος
   Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: ∆ευτέρα έως Παρασκευή, 12:00-13:30
  • 2) Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας
   Εξωτερικό Ηπατολογικό Ιατρείο: Αγίου Θωµά 17, 1ος όροφος
   Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: ∆ευτέρα 12:00-13:00 και Τρίτη 09:30-10:00
 2. Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
  Βασιλίσσης Σοφίας 114, 11527, Αθήνα - Τηλ: 213 2088000

  Β' Πανεπιστηµιακή Παθολογική Κλινική
  Εξωτερικό Ηπατολογικό Ιατρείο, τηλ.: 21320 88129 και 213 2088178

  Οι νέοι ασθενείς µε Ηπατίτιδα C µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία της Β' Πανεπιστηµιακής Παθολογικής Κλινικής, σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες, για άµεση πρόσβαση στο Εξωτερικό Ηπατολογικό Ιατρείο, προκειµένου να αποφεύγονται προβλήµατα µε όσους ασθενείς έχουν ήδη κλεισµένο ραντεβού.

 3. Γ.Ν. ∆υτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα»,
  ∆ωδεκανήσου 1, Αγ. Βαρβάρα - Τηλ: 2105613566

  Ηπατολογικό Ιατρείο
  Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: Καθηµερινά, 08:00-13:00

 4. Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»,
  Υψηλάντου 45 - 47, 10676, Αθήνα - Τηλ: 213 2041000

  • 1) ∆' Παθολογική Κλινική
   Ηπατολογικό Ιατρείο
   Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: Καθηµερινά,10:00 -13:00
  • 2) Γαστρεντερολογικό Τµήµα
   Ηπατολογικό Ιατρείο
   Ηµέρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή
 5. Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά,
  Μαντούβαλου 3, Νίκαια - Τηλ: 213 2077000

  • 1) Α' Παθολογικό-Ηπατολογικό Ιατρείο
   Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: κάθε Πέµπτη, 10:00 -13:00
  • 2) Β' Παθολογικό-Ηπατολογικό Ιατρείο
   Ηπατολογικό Ιατρείο
   Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: ∆ευτέρα και Πέµπτη, 10:00 -13:00 και
   Τετάρτη και Παρασκευή, 10:30 - 13:00
 6. Κωσταντοπούλειο Γ.Ν. Νέας Ιωνίας,
  Αγ. Όλγας 3 - 5, 14233 Νέα Ιωνία - Τηλ: 213 2057000

  Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: Τετάρτη, 08:30-11:00, ανά 30 λεπτά
  (µέγιστο σύνολο: 5 άτοµα)

 7. Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Αγ. Ανάργυροι»,
  Τιµίου Σταυρού & Νουφάρων, Κηφισιά – Καλυφτάκι, 14564 – Τηλ: 210 3501500

  Πανεπιστηµιακή Παθολογική Κλινική
  Εξωτερικό Ηπατολογικό Ιατρείο
  Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: ∆ευτέρα και Τετάρτη, στο πλαίσιο λειτουργίας του
  εξωτερικού Ηπατολογικού Ιατρείου

 8. Γ.ΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»,
  Ερυθρού Σταυρού & Αθανασάκη 1, 11526, Αθήνα - Τηλ: 213 2068000

  Ηπατολογικό Ιατρείο
  Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: κάθε ∆ευτέρα και Πέµπτη, 12:00-14:00,
  εκτός των ηµερών Γενικής Εφηµερίας

 9. Γ.Α.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»,
  Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, 11522, Αθήνα -Τηλ: 210 6409000

  Εξωτερικό Ηπατολογικό Ιατρείο
  Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: κάθε Τρίτη, 08:00-09:30

 10. Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»,
  Ζαννή και Αφεντούλη, Πειραιάς - Τηλ: 213 2081000

  Ηπατολογικό Ιατρείο
  Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: κάθε ∆ευτέρα 09:00-13:00
  (µέγιστο σύνολο 5 άτοµα χωρίς ραντεβού)

 11. Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»,
  Ρίµινι 1, 12462, Χαϊδάρι - Τηλ: 210 5831000

  Ηπατολογικό Ιατρείο
  Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας του ιατρείου

 12. Γ.Ν.Π.Α. "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" (παιδιατρικό),
  Θηβών και Παπαδιαµαντοπούλου, 11527 Αθήνα – Τηλ: 213 2013000

  Ηπατολογικό Ιατρείο
  Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: Κάθε Τρίτη, 9:00 - 11:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


 1. Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»,
  Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642, Θεσσαλονίκη - Τηλ: 231 3312000

  • 1) Β΄ Παθολογική Κλινική
   Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: κάθε ∆ευτέρα και Τετάρτη, 09:00-13:00
  • 2) ∆' Παθολογική Κλινική
   Ηπατολογικό Ιατρείο
   Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: Τετάρτη: 09:30-10:55, Πέµπτη: 10:00-11:55,
   Παρασκευή: 09:00-10:55
  • 3) Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
   Ηπατολογικό Ιατρείο
   Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: κάθε ∆ευτέρα και Πέµπτη, 09:00-13:00


 2. Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»,
  Λεωφόρος Παπανικολάου 60, Οικισµός Μακεδονία, 57010, Θεσσαλονίκη – Τηλ: 2313 307000

  • 1) Γαστρεντερολογική Κλινική
   Ηπατολογικό Ιατρείο
   Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: κάθε ∆ευτέρα, Τετάρτη και Πέµπτη, ώρες 12:00-14:00
  • 2) Παθολογική Κλινική
   Ιατρείο Λοιµωδών Νοσηµάτων Ήπατος
   Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: κάθε Τρίτη και Παρασκευή, 09:00-14:00


 3. Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ,
  Στ. Κυριακίδη 1, 54636, Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2313 303110-1, 2313 303310

  A΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
  Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: Τρίτη: 09:00 - 13:00

 4. Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»,
  Περιφερειακή οδός Νέα Ευκαρπία, 56403, Θεσσαλονίκη - Τηλ: 2313 323000

  Ηπατολογικό Ιατρείο
  Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: κάθε Τετάρτη, 12:00-14:00

 5. Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» (παιδιατρικό),
  Εθνικής Αµύνης 41, 54635 – Τηλ: 2313 308100, 2310 963100

  Εξωτερικό Παιδοηπατολογικό Ιατρείο
  Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: κάθε Πέµπτη, 10:30-12:00

ΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ


 1. Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης,
  ∆ραγάνα, 68100, Αλεξανδρούπολη - Τηλ: 25513 51000, 25513 52000

  Α΄ Παθολογική Κλινική
  Ηπατολογικό και Γαστρεντερολογικό Ιατρείο
  Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: κάθε Τρίτη και Πέµπτη στις ώρες λειτουργίας του Ιατρείου

 2. Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»,
  Πολυµέρη 134, 38222 Βόλος - Τηλ: 2421 351000

  Ηπατολογικό Ιατρείο
  Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: κάθε Παρασκευή κατά το πρωινό ωράριο λειτουργίας του ιατρείου

 3. Γ.Π.Ν. Ηρακλείου Κρήτης,
  ∆ιασταύρωση Βουτών – Σταυρακίων, Βούτες Ηρακλείου Κρήτης, 71110 - Τηλ: 2813 402111

  • 1) Ηπατολογικό Ιατρείο
   Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: κάθε ∆ευτέρα, 08:30-14:00
  • 2) Ιατρείο Ηπατωµάτων και Μεταµοσχεύσεων Ήπατος
   Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: κάθε Τετάρτη, 09:30-13:30


 4. Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Βενιζέλειο»,
  Λεωφ. Κνωσού, Ηράκλειο Κρήτης - Τηλ: 281 3408000

  Ηπατολογικό Ιατρείο
  Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: κάθε ∆ευτέρα και Πέµπτη, 14:00-15:00

 5. Γ.Ν. Κέρκυρας,
  Ιουλίας Ανδρεάδη 1, 49100, Κέρκυρα – Tηλ: 2661 360400

  Ηπατολογικό Ιατρείο
  Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: κάθε Πέµπτη, 11:00-13:00

 6. Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων,
  Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου, 45500, Ιωάννινα - Τηλ: 26510 99111

  Γαστρεντερολογική Κλινική
  Ηπατολογικό Ιατρείο
  Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: ∆ευτέρα έως και Πέµπτη, ώρες 10:00-12:00

 7. Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας,
  Μεζουρλό, 41110, ΤΘ 1425, Λάρισα – Τηλ: 2413 502436-7

  Ηπατολογικό Ιατρείο
  Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: ∆ευτέρα έως Πέµπτη, 8.00-15.00

 8. Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών,
  Ρίου, 26504, Ρίο, Πάτρα - Τηλ: 2613 603000

  Για την ορθότερη αντιµετώπιση των ασθενών να προηγείται συνεννόηση για την ακριβή ώρα εξέτασης
  στα τηλέφωνα 2613 603737 και 2613 603484

 9. Γ.Ν. Ρόδου «Α. Παπανδρέου»,
  Αγ. Απόστολοι, 85100, Ρόδος - Tηλ. 2241 360000

  Ηπατολογικό Ιατρείο
  Ηµέρες & ώρες υποδοχής χωρίς ραντεβού: ∆ευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-11:00
∆ες παρακάτω όλα τα Ηπατολογικά Ιατρεία των δηµόσιων νοσοκοµείων που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα:


ΑΘΗΝΑ / ΠΕΙΡΑΙΑΣ


 1. Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθηνών,
  Βασιλίσσης Σοφίας 114, 11527, Αθήνα - Τηλ: 213 2088000

  Ηπατολογικά Ιατρεία: Βασιλίσσης Σοφίας 108, 2ος όροφος
  Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα έως Παρασκευή: 12.30 - 14.30
  (κωδικοί στο 1535: ∆ευτέρα 00338, Τρίτη 02542, Τετάρτη 02543,
  Πέµπτη 02544, Παρασκευή 02545, κρατικό ηπατολογικό 02541)

 2. Λαϊκό Νοσοκοµείο Αθηνών,
  Αγ. Θωµά 17, 11527, Αθήνα – Τηλ: 213 2060800

  • Πανεπιστηµιακή Γαστρεντερολογική Κλινική
   Ηπατολογικό Ιατρείο: Σεβαστουπόλεως 16, 5ος όροφος
   Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα έως Παρασκευή: 9.30 - 14.00
   (κωδικός στο 1535: 00553
  • Παθολογική Φυσιολογία
   Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα: 9.00 - 12.00
   (κωδικός στο 1535: 00552)


 3. Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός,
  Υψηλάντου 45 - 47, 10676, Αθήνα - Τηλ: 213 2041000

  • ∆΄ Παθολογικό Τµήµα
   Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: Πέµπτη: 10.00 - 14.00
   (κωδικός στο 1535: 06630)
  • Γαστρεντερολογικό – Ηπατολογικό Ιατρείο
   Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα: 9.00 - 12.00
   (κωδικός στο 1535: 01184)


 4. Κωσταντοπούλειο Νοσοκοµείο Νέας Ιωνίας,
  Αγ. Όλγας 3 - 5, 14233 Νέα Ιωνία - Τηλ: 213 2057000

  Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: Παρασκευή: 10.30 - 14.00
  (κωδικός στο 1535: 01685)

 5. Νοσοκοµείο Αγ. Ανάργυροι,
  Αγ. Όλγας 3 - 5, 14233 Νέα Ιωνία - Τηλ: 213 2057000

  Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα και Τετάρτη: 10.00 - 12.00
  (κωδικός στο 1535: 07408)

 6. Νοσοκοµείο «Κοργιαλένειο - Μπενάκειο»,
  Ερυθρού Σταυρού & Αθανασάκη 1, 11526, Αθήνα - Τηλ: 213 2068000

  Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα και Πέµπτη: 10.00 - 12.00
  (κωδικός στο 1535: 00127)

 7. Νοσοκοµείο ∆υτικής Αττικής,
  Υψηλάντου 45 - 47, 10676, Αθήνα - Τηλ: 213 2041000

  • Α΄ Ηπατολογικό Ιατρείο
   Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα έως Παρασκευή: 8.00‐14.30
   (κωδικός στο 1535: 07170)
  • Β΄ Ηπατολογικό Ιατρείο
   Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα έως Πέµπτη: 8.30 - 14.00
   (κωδικός στο 1535: 00523)


 8. Γενικό Νοσοκοµείο Πειραιά «Τζάνειο»,
  Ζαννή και Αφεντούλη, Πειραιάς - Τηλ: 213 2081000

  Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα, 9.00 - 13.00
  (κωδικός στο 1535: 05375)

 9. Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας,
  Μαντούβαλου 3, Νίκαια - Τηλ: 213 2077000

  Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: 4 ηµέρες την εβδοµάδα, 10.00 - 13.30
  (κωδικοί στο 1535: 00706, 00776, 00771)

 10. Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,
  Λεωφ. Μεσογείων 154, 11527, Αθήνα - Tηλ: 213 2032000

  Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: Τρίτη και Τετάρτη, 8.00 - 14.00
  (κωδικός στο 1535: 00292)

 11. Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»,
  Ρίµινι 1, 12462, Χαϊδάρι - Τηλ: 210 5831000

  Παθολογική Κλινική – Ηπατολογικό Ιατρείο
  Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: 4 φορές την εβδοµάδα, 10.00 - 14.00, εκτός Γενικών Εφηµεριών
  (κωδικοί στο 1535: 03745, 07855, 02530, 07199)

 12. Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»,
  Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171, 11522, Αθήνα -Τηλ: 210 6409000

  Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα έως Παρασκευή
  (κωδικός στο 1535: 01675)

 13. Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο – «Μαιευτήριο ΕΛΕΝΑ»,
  Πλατεία Έλενας Βενιζέλου 2, 11521 Αµπελόκηποι - Τηλ.: 213 2051000

  Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα
  Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: 1 ηµέρα/8 ώρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


 1. Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης,
  Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642, Θεσσαλονίκη - Τηλ: 231 3312000

  • Β΄ Παθολογική Κλινική
   Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα και Τετάρτη: 9.00 - 13.00,
   κάθε 2η Τρίτη: 10.30 - 13.00
  • ∆΄ Παθολογική Κλινική
   Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή: 9.00 - 11.00
  • Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
   Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα και Πέµπτη: 9.00 - 13.00


 2. Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ,
  Στ. Κυριακίδη 1, 54636, Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2313 303110-1, 2313 303310

  • A΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
   Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: Τρίτη: 09:00 - 13:00
 3. Γ.Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,
  Λεωφόρος Παπανικολάου 60, Οικισµός Μακεδονία, 57010, Θεσσαλονίκη – Τηλ: 2313 307000

  • Γαστρεντερολογική Κλινική
   Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα, Τετάρτη, Πέµπτη: 9.00 - 14.00
   (κωδικοί στο 1535: 03817, 03818)
  • Παθολογική Κλινική
   Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: Τρίτη και Παρασκευή: 9.00 - 11.00
   (κωδικός στο 1535: 03855)


 4. Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,
  Περιφερειακή οδός Νέα Ευκαρπία, 56403, Θεσσαλονίκη - Τηλ: 2313 323000

  • A΄ Παθολογική Κλινική
   Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα: 9.30 - 13.30
  • Γ΄ Παθολογική Κλινική
   Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: Τρίτη 11.00 - 13.40, Τετάρτη 9.30 - 13.30


ΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ


 1. Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης,
  ∆ραγάνα, 68100, Αλεξανδρούπολη - Τηλ: 25513 51000, 25513 52000

  • Α΄ Πανεπιστηµιακή Παθολογική Κλινική
   Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: Τρίτη και Πέµπτη: 8.30 - 15.00
  • Β΄ Πανεπιστηµιακή Παθολογική Κλινική
   Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: Τρίτη και Τετάρτη : 10.00 - 14.00


 2. Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας,
  Μεζουρλό, 41110, ΤΘ 1425, Λάρισα – Τηλ: 2413 502436-7

  Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα έως Πέµπτη: 8.00 - 15.00

 3. Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων,
  Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου, 45500, Ιωάννινα - Τηλ: 26510 99111

  Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα έως Πέµπτη: 8.30 - 14.00

 4. Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ρίου,
  26504, Ρίο, Πάτρα - Τηλ: 2613 603000

  Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: Tρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη: 09.00 - 13.00

 5. Πανεπιστηµιακό Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης,
  ∆ιασταύρωση Βουτών – Σταυρακίων, Βούτες Ηρακλείου Κρήτης, 71110 - Τηλ: 2813 402111

  Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα, Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή : 9.00 - 14.00

 6. Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Βενιζέλειο - Πανάνειο»,
  Λεωφ. Κνωσού, Ηράκλειο Κρήτης - Τηλ: 281 3408000

  Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα, Πέµπτη: 9.30 - 14.00

 7. Γ.Ν. Ρόδου,
  Αγ. Απόστολοι, 85100, Ρόδος - Tηλ. 2241 360000

  Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: 2 ηµέρες/4 ώρες

 8. Γ.Ν. Κέρκυρας,
  Ιουλίας Ανδρεάδη 1, 49100, Κέρκυρα – Tηλ: 2661 360400

  Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: 1 ηµέρα/2 ώρες

 9. Γ.Ν. Βόλου Αχιλλοπούλειο,
  Πολυµέρη 134, 38222 Βόλος - Τηλ: 2421 351000

  (κωδικός στο 1535: 07571)