H ΕκστρατείαΗ Ηπατίτιδα C αποκαλείται αθόρυβη νόσος, επειδή για πολλά χρόνια δεν παρουσιάζει συµπτώµατα. Με την πάροδο των χρόνων, η νόσος εξελίσσεται και µπορεί να προκαλέσει κίρρωση ή ακόµη και καρκίνο του ήπατος. Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι πάσχουν από Ηπατίτιδα C και δεν το γνωρίζουν. Κι όµως, εάν διαγνωστεί έγκαιρα, η Ηπατίτιδα C µπορεί να θεραπευτεί!

Η κεντρική ιδέα της εκστρατείας

Πρωταγωνιστής στην εκστρατεία ενηµέρωσης για αυτήν την αθόρυβη νόσο είναι ο… θόρυβος!

Με κεντρικό µήνυµα «Κάνουμε θόρυβο για μια Aθόρυβη Nόσο», η εκστρατεία µας καλεί να κάνουµε δυνατό θόρυβο για να διαδώσουµε το µήνυµα ότι σήµερα η Ηπατίτιδα C µπορεί να θεραπευτεί, αρκεί να διαγνωστεί.

Με αυτόν τον τρόπο, συµβάλλουµε όλοι στην ενηµέρωση του κοινού για την Ηπατίτιδα C και παρακινούµε όσους ενδεχοµένως πάσχουν και δεν το γνωρίζουν, να κάνουν την ειδική εξέταση και να λάβουν έγκαιρη διάγνωση.

4 δημοφιλή πρόσωπα κανουν θόρυβο για την Ηπατίτιδα C!

  • Τηλεοπτικό σποτ

  • Αφίσες

Φορείς Υλοποίησης

Η Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Ηπατίτιδα C «Κάνουμε Θόρυβο για μια Αθόρυβη Νόσο» είναι μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (Ε.Ε.Μ.Η.) και του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

  • Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος (Ε.Ε.Μ.Η.)

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος (Ε.Ε.Μ.Η.) είναι µία επιστηµονική εταιρεία που έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη της µελέτης και έρευνας των παθήσεων του ήπατος. ∆ραστηριοποιείται έντονα στο χώρο της Ηπατίτιδας, µε συνεχή προσφορά στην πρόληψη, τη θεραπεία, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και ενηµέρωσης µε τους επαγγελµατίες υγείας, τους ασθενείς, αλλά και εκείνους που ενδιαφέρονται να ενηµερωθούν γενικότερα, είτε ανήκουν στο χώρο της υγείας είτε όχι, αποτέλεσε και θα αποτελεί πρωταρχική µέριµνα της Ε.Ε.Μ.Η.

Η Ε.Ε.Μ.Η. συµµετέχει, αλλά και διενεργεί η ίδια καµπάνιες µε στόχο την ενηµέρωση του κοινού, ενώ παράλληλα συµβάλλει στη συνεχή ροή ειδήσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Η Εταιρεία διετέλεσε πρωταγωνιστικό ρόλο ή υπήρξε σηµαντικός παράγοντας καθορισµού των εξελίξεων σχετικά µε την εξάλειψη της Ηπατίτιδας C, αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες µε βάση την επιστηµονική εγκυρότητα και το δικαίωµα όλων των ασθενών στην πρόσβαση στα νέα αντιικά φάρµακα.

Σηµαντική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η αντιµετώπιση του στιγµατισµού των ασθενών και η καταπολέµηση της άγνοιας. Αυτή η άγνοια οδηγεί τους ανθρώπους να υποθέσουν ότι δεν κινδυνεύουν, ενώ λόγω της απουσίας συµπτωµάτων, τους αποτρέπει από το να υποβληθούν σε εξετάσεις και να αρχίσουν θεραπεία. Έτσι, αφενός αυξάνεται ο κίνδυνος περαιτέρω µετάδοσης της Ηπατίτδας, λόγω ανεπαρκούς ενηµέρωσης για τους τρόπους µετάδοσης και αντιµετώπισης και αφετέρου ενισχύεται ο στιγµατισµός των φορέων και των πασχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δράσεις της Ε.Ε.Μ.Η. απευθυνθείτε στην επίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eemh.gr ή επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 6748561 ή στο email info@eemh.gr.


  • Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ιδρύθηκε το 2012 και είναι ο πρώτος σύλλογος ασθενών µε νόσους του ήπατος στη χώρα µας. Παρέχει υποστήριξη στους ασθενείς που ζουν µε ιογενείς Ηπατίτιδες Β και C ή άλλα ηπατικά νοσήµατα, καθώς και τεκµηριωµένη πληροφόρηση σε θέµατα που αφορούν τις Ηπατίτιδες.

Το όραµα του συλλόγου είναι να µπορούν όλοι οι ασθενείς µε νόσους του ήπατος να διαγιγνώσκονται έγκαιρα, να αντιµετωπίζονται µε σεβασµό και να έχουν ίση πρόσβαση στο καλύτερο επίπεδο της ιατρικής περίθαλψης.

Έχοντας ως βασικό στόχο «Έναν κόσµο χωρίς ηπατίτιδα», ο σύλλογος δραστηριοποιείται ενεργά για τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων των ασθενών και υλοποιεί πλήθος ενηµερωτικών δράσεων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης κοινού, µε σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση των ηπατικών νοσηµάτων, αλλά και τη διευκόλυνση της καθηµερινής ζωής των ασθενών.

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» είναι µέλος και συνεργάζεται ενεργά µε τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Ασθενών Ήπατος ELPA (European Liver Patient Association), την Παγκόσµια Οργάνωση Ασθενών Ήπατος (World Hepatitis Alliance), ενώ παράλληλα είναι µέλος του Ευρωασιατικού ∆ικτύου Μείωσης της Βλάβης (Eurasian Harm Reduction Network).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύλλογο, απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα helpa-prometheus.gr ή επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 211 0122102 ή στο email: info@helpa-prometheus.gr